Strokovni delavci naše šole so se v sredo, 11. januarja 2023, udeležili delavnice Nič odpadkov, ki jo je mreža šol Parka Škocjanske jame organizirala v sodelovanju z Ekologi brez meja. Dogodek je potekal v prostorih Osnovne šole Antona Žnideršiča v Ilirski Bistrici. Delavnico sta vodila Jaka Kranjc in Ana Golja, naši strokovni delavci pa so staknili glave s predstavniki šole gostiteljice, še treh osnovnih šol, vključenih v mrežo šol PŠJ, in Parka Škocjanske jame.


Cilj delavnice je bil spoznati primere dobrih praks ter s skupnimi močni zasnovati načine za zmanjšanje števila odpadkov na šolah. Udeleženci smo bili razporejeni v več skupin, pri čemer je vsaka obravnavala svojo problematiko.

Na naši šoli pod sloganom Bi šlo brez? že več let snujemo ukrepe za zmanjšanje odpadkov in nesmotrne rabe plastike in drugega materiala. Tako ob tej priložnosti še enkrat prijazno pozivamo vse učence, vrtčeve otroke, osebje in prijatelje naše šole, naj ob odločitvah, ki jih vsakdo med nami sprejema vsak dan, pomislijo tudi na naš slogan: “Mar to res potrebujem? Bi šlo kako drugače, brez plastike? BI ŠLO BREZ?

Plakate, ki so nastali na delavnici, si lahko ogledate v spodnji galeriji, na dnu prispevka pa vam ponujamo še nekaj koristnih povezav.

(Visited 44 times, 1 visits today)