S poklicno orientacijo mislimo na vrsto različnih dejavnosti ali aktivnosti, katerih namen je pomagati posameznikom (mladim in odraslim) pri odločanju o izbiri nadaljnjega izobraževanja, poklica, zaposlitve in pri drugih vprašanjih, povezanih z njihovim poklicnim razvojem (kariero).

V Programskih smernicah za delo svetovalnih služb v OŠ najdemo naslednje aktivnosti poklicne orientacije: poklicno informiranje, diagnosticiranje, poklicno svetovanje, poklicno vzgojo, namestitev, zastopanje, povratno informiranje ipd.


»Vseživljenjska karierna orientacija zajema aktivnosti, ki omogočajo identifikacijo sposobnosti, kompetenc in interesov za sprejemanje odločitev na področju zaposlovanja, izobraževanja, usposabljanja in izbire poklica ter omogoča vodenje življenjskih poti tako, da se posamezniki teh sposobnosti in kompetenc naučijo in jih uporabljajo« (Zakon o urejanju trga dela, Ur. l. RS, št. 80/2010, 18. člen).

(Visited 77 times, 1 visits today)