V ponedeljek, 20. septembra, smo na šoli spoznavali kamnine, ki so pomemben gradnik naravne pokrajine. 

Učenci od prvega do četrtega razreda so dobro opazovali izbrane kamne in jih natančno narisali. Spoznali so, katere vidne lastnosti imajo kamnine in zakaj kamnine uporabljamo. Kamne so razvrščali glede na njihove vidne lastnosti in nanje ustvarjali ritem ob prepevanju pesmi Ob bistrem potočku je mlin ter narisali ilustracije k portugalski ljudski pravljici Juha iz kamna. Dan so si popestrili z igranjem iger s kamni in/ali sprehodom po vasi.

Tudi učenci od petega do devetega razreda so opazovali kamnine ter spoznavali njihove fizikalne in kemijske lastnosti. Pri proučevanju razlik med mineralom, kamnino in rudo, ter pri spoznavanju, kako pridobivamo kovine in kako preperevajo kamnine so si pomagali z lego kockami. Z uporabo kamninskega ključa so kamnine razvrščali. Ob geološki karti so učenci spoznavali, kako kamnina vpliva na naravne in družbene pojave v pokrajini, in v atlasu poiskali kamnolome ter rudnike. Dan so sklenili z ustvarjalno delavnico.

Vtisi učencev:

  • Imeli smo se lepo.
  • Bil je zanimiv dan.
  • Veliko smo se naučili.
  • S kamenčki smo balinali.
  • Dan je bil zabaven. Pogovarjali smo se o kamninah in si ogledali različne kamne. Izdelovali smo slike iz kamnov, izpolnjevali delovne liste in se igrali z lego kockami. Dan mi je bil zelo všeč.
  • Imeli smo se zelo lepo, ko smo raziskovali in občudovali kamne. Bilo je zelo zanimivo, ko smo delali različne poskuse in kamne določevali po določevalnim ključem z aplikacijo. Zelo nam je bilo všeč, ko smo na hodniku s pomočjo lego kock ugotavljali, katere kamnine hitreje preperijo. Zelo smo uživali.
(Visited 129 times, 1 visits today)