Seznam IKT-orodij, ki so uporabna pri delu v razredu ali na daljavo.

Marsikatero smo spoznali na strukturiranih izobraževanjih, ki smo se jih udeležili v letu 2019 v okviru projekta InteraKTivni (Erasmus+ KA101). Seznam sproti dopolnjujemo.

(Visited 573 times, 1 visits today)