Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)


• 1. september 2022

Objava sklepa ministra za izobraževanje, znanost in šport o izboru največ štirih predmetov za določitev tretjega predmeta, iz katerega se bo izvedlo nacionalno preverjanje znanja, ter določitvi šol, v katerih se bo preverjalo znanje z
nacionalnim preverjanjem znanja iz določenega tretjega predmeta.


• 4. maj 2023 – slovenščina za 6. razred in 9. razred
• 8. maj 2023 – matematika za 6. razred in 9. razred
• 10. maj 2023 – angleščina za 6. razred in fizika za 9. razred

(Visited 157 times, 1 visits today)