ŠTIPENDIRANJE

Namenjene so kritju stroškov v zvezi z izobraževanjem.

Zakon o štipendiranju (UL RS, št. 56/2013; ZŠtip-1) določa dodeljevanje naslednjih štipendij: državne štipendije, Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice, štipendije za Slovence v zamejstvu, štipendije Ad futura (za izobraževanje v tujini), sofinancirane kadrovske štipendije.

Združljivost z drugimi štipendijami

Zoisova štipendija bo s šolskim letom 2024/2025 združljiva z državno štipendijo, s štipendijo Ad futura, niti s štipendijo za Slovence v zamejstvu in po svetu. Postopek pridobivanja je enak kot do sedaj. Podrobneje je vse opredeljeno v spodnji datoteki.

FINANČNE SPODBUDE OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA DIJAKE GIMNAZIJE ILIRSKE BISTRICE 2021/2022


(Visited 52 times, 1 visits today)