V torek, 13. decembra, smo imeli na šoli kar dva obiska. Vrtčevi otroci in učenci prve triade so si ogledali predstavo, učenci od četrtega do devetega razreda je z nevarnostjo petard in drugih eksplozivnih sredstev seznanil policist Aleksander Bergoč. Povedal nam je, da je položaj sicer vsako leto boljši, a je zaradi številnih poškodb še vedno treba pozivati k previdnosti pri rabi pirotehnike.

Izpostavil je tudi škodljive posledice za prostoživeče in domače živali. Uporaba pirotehničnih izdelkov zna biti neprijetna tudi za sovaščane in someščane, marsikateri otrok in odrasel se je boji, saj jim vzbuja nelagodje in občutek nevarnosti!

Za konec je poudaril, da je mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta starosti je dovoljeno uporabljati pirotehnične izdelke kategorij 1 in 2 le pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od 26. decembra do 1. januarja, pa tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja.

Naši najmlajši so se zabavali ob predstavi Mojca Pokrajculja. Zgodbico, ki jo gotovo pozna že marsikdo med njimi, so jim pričarali dijaki programa predšolska vzgoja na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina. Pripravili so dvajsetminutni preplet zgodbe in pesmi, obogaten z lastno sceno, kostumi in rekviziti.

Otroci so v predstavi uživali, o čemer se lahko prerpičate na fotofrafijah.

(Visited 160 times, 1 visits today)