V predšolskem obdobju si otroci pridobijo izkušnje, stališča in vzorce vedenja, ki jih večinoma obdržijo vse življenje. Zdravje v otroštvu pa določa zdravje v celotnem življenju posameznika in vpliva tudi na naslednje generacije. Ključnega pomena je obdobje do 6. leta starosti. Zato se je pred leti porodil projekt Zdravje v vrtcu, ki ga v vrtcu izvajamo v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ).

Program izpostavlja dobro počutje in zdravje kot pomembni vrednoti, hkrati pa si prizadeva ustvariti pogoje za njuno uresničevanje ter krepiti sposobnosti posameznika za ohranjanje in izboljševanje zdravja v celotnem življenju. S sodelovanjem v projektu želimo v vrtcu oblikovati okolje, v katerem se bodo otroci počutili dobro in bo spodbujalo zdrav način življenja. Tako že drugo leto zapored izvajamo različne dejavnosti na temo zdravja (gibanje, zdrava prehrana, zdrav življenjski slog, duševno zdravje, zobozdravstvena vzgoja, osebna higiena, varovanje okolja, varno s soncem, varno v prometu in na igrišču ipd.).

Letošnja rdeča nit programa je bila POČUTIM SE DOBRO. Pa je to res? Ali sploh vemo, kako se počutimo? Smo dovolj pozorni, čuječi, da prepoznamo svoja čustva, da vemo, kaj določa naše počutje, kaj je za nas pomembno in kaj nas izpolnjuje? Vprašanj je veliko in odgovori so lahko različni, saj se ljudje med seboj razlikujemo. Različne so stvari, ki nas veselijo, ki v nas vzbudijo zanimanje in radovednost. Zagotovo pa je dobro počutje za vse zelo pomembno, saj to vpliva na naše življenje, na odnos do soljudi, do okolice, na produktivnost ter na naše duševno in fizično zdravje. Še toliko bolj pa je pomembno za otroke, saj se v otroštvu formira osebnost ter postavljajo temelji za celo življenje. Bolje kot se otrok počuti, boljše možnosti ima, da se razvije v zadovoljnega in kompetentnega človeka.

Če hočemo svoje počutje izboljšati, ga moramo najprej prepoznati (vzeti si čas zase, se umiriti, se poglobiti v svoje občutke in misli), o tem razmišljati, kaj preveriti in se o tem pogovarjati. Pri tem imamo na razpolago različne tehnike, ki so namenjene tako odraslim kot tudi otrokom, s katerimi si lahko še dodatno pomagamo pri ohranjanju ravnovesja in dobrega počutja.

V program sta bila vključena oba oddelka vrtca. Strokovne delavke smo s pozitivnimi spodbudami in občutki skušale pri otrocih krepiti samopodobo, samozavest in samospoštovanje ter s tem vplivati tudi na njihovo dobro počutje.

Na posamezne otroke pozitivno vplivajo zelo različni dejavniki, zato smo le-te spoznavali in raziskovali skozi različne aktivnosti. Zaradi pojava korona virusa smo velik poudarek namenili osebni higieni (umivanju rok, ustreznem ravnanju ob kašljanju in kihanju), se pogovarjali o pojavu virusa, ukrepih, preprečevanju širjenja, strahovih otrok in njihovih željah po koncu epidemije. Za dobro počutje smo poskrbeli z gibanjem (gibalne urice, sprehodi, jutranja telovadba, pohodi), z zdravim načinom življenja, s kreativnimi dejavnostmi, s prepoznavanjem čustev in počutja s pomočjo različnih iger in didaktičnih pripomočkov, z bivanjem v naravi in varovanjem okolja, z ozaveščanjem o varnosti v prometu, z obeleženjem svetovnih dnevov povezanih z zdravjem ipd.

Vsa spoznanja o sebi bodo otrokom pomagala, da se bodo lažje odločali in premagovali ovire tudi kasneje v življenju. Nenazadnje tudi pri odločitvi za zdrav življenjski slog.

Na spodnjih fotografijah si lahko ogledate izbor dejavnosti, ki so potekale v okviru programa Zdravje v vrtcu.

(Visited 106 times, 1 visits today)